Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0066-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/062-01
Наименование: Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Самоков, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип
Бенефициент: Община Самоков
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.08.2012
Начална дата: 22.08.2012
Дата на приключване: 22.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Самоков, като подобри качеството на живот на децата, настанени в специализирани институции съобразно техните специфични потребности, чрез осигуряване на нов вид резидентна услуга
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта) дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Подготовка и провеждане на тръжни процедури дейност 2 (Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 (Извършване на СМР) дейност 3 (Извършване на СМР)
дейност 4 (Извършване на строителен надзор) дейност 4 (Извършване на строителен надзор)
дейност 5 (Извършване на авторски надзор) дейност 5 (Извършване на авторски надзор)
дейност 6 (Одит на проекта) дейност 6 (Одит на проекта)
дейност 7 (Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане) дейност 7 (Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане)
дейност 8 (Осигуряване на публичност и визуализация на проекта) дейност 8 (Осигуряване на публичност и визуализация на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 814 428 BGN
Общ бюджет: 692 728 BGN
БФП: 692 728 BGN
Общо изплатени средства: 692 728 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 692 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 285 050 BGN
2014 237 052 BGN
2015 170 627 BGN
692 728 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 588 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 242 292 BGN
2014 201 494 BGN
2015 145 033 BGN
588 819 BGN
В т.ч. Национално финансиране 103 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 757 BGN
2014 35 558 BGN
2015 25 594 BGN
103 909 BGN
Финансиране от бенефициента 642 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз