Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0016-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-15-51
Наименование: "Канализация и ГПСОВ община Стамболийски"
Бенефициент: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2012
Начална дата: 22.08.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Стамболийски
Описание
Описание на проекта: "Канализация и ГПСОВ община Стамболийски"
Дейности: Надзор по време на строителството
Техническа помощ
Разходи за проучвания и проектиране
Одит
Публичност
Строителство
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 170 980 BGN
Общ бюджет: 29 927 055 BGN
БФП: 29 033 818 BGN
Общо изплатени средства: 28 882 138 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 033 818 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 008 549 BGN
2013 6 025 647 BGN
2014 24 102 588 BGN
2015 - 3 254 646 BGN
28 882 138 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 236 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 606 839 BGN
2013 4 820 518 BGN
2014 19 282 071 BGN
2015 - 2 603 717 BGN
23 105 710 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 797 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 401 710 BGN
2013 1 205 129 BGN
2014 4 820 518 BGN
2015 - 650 929 BGN
5 776 428 BGN
Финансиране от бенефициента 7 571 100 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води
Индикатор 2 Изградени ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз