Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0036-C0001
Номер на проект: 26-Ю-17/13.05.2013
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на ''ЮРИЙ ГАГАРИН'' АД чрез внедряване на нова високотехнологична линия с цела намаляване на енергоемкостта и разширяване на производството
Бенефициент: ''ЮРИЙ ГАГАРИН'' АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 10.08.2012
Дата на приключване: 10.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда закупуване по Компонент 1 а) на деветцветна офсетова печатна машина и инсталиране по Компонент 2 на слънчева система за производство на топла вода
Дейности: Дейност 1
Дейност 2
Дейност 3
Дейност 4
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 289 747 BGN
Общ бюджет: 6 568 346 BGN
БФП: 3 284 173 BGN
Общо изплатени средства: 3 284 173 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 284 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 284 173 BGN
2015 0 BGN
3 284 173 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 791 547 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 791 547 BGN
2015 0 BGN
2 791 547 BGN
В т.ч. Национално финансиране 492 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 492 626 BGN
2015 0 BGN
492 626 BGN
Финансиране от бенефициента 3 289 747 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 дял енергия от ВЕИ спрямо общото количество енергия, потребявано от подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 7 Индикатор 1: Изработване на 2 бр. тръжна документация.
Индикатор 8 Индикатор 2: Проведени 2 бр. процедури
Индикатор 9 Индикатор 3: Доставени, монтирани и пуснати в експлоатация машини
Индикатор 10 Индикатор 4: Изготвяне на 2бр. информационна табела, 4 бр. стикери
Индикатор 11 Индикатор 5: Изготвяне на финален отчет и доклад от експерт счетоводител
Индикатор 12 (Д) Индикатор 2: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой) 5.3. нови услуги (брой)
Индикатор 13 Индикатор 7: Увеличение на приходи от продажби в тригодишен период след приключване на дейностите по проекта
Индикатор 14 Индикатор 8: Увеличение на финансовия резултат в тригодишен период след приключване на дейностите по проекта
Индикатор 15 Индикатор 9: Увеличение на приходи от износ в тригодишен период след приключване на дейнсотите по проекта
Индикатор 16 Индикатор 9: Увеличение на дела на приходи от износ от общо приходи от продажби
Индикатор 17 (Д) Реализирани инвестиционни проекти в предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз