Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0069-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-69-153
Наименование: Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - І етап
Бенефициент: Община Созопол
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 03.08.2012
Начална дата: 06.08.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Созопол
Описание
Описание на проекта: Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - І етап
Дейности: Разходи за проучвания и проектиране
Публичност
Одит
Надзор по време на строителството
Строителство
Техническа помощ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 798 980 BGN
Общ бюджет: 56 860 124 BGN
БФП: 55 154 414 BGN
Общо изплатени средства: 51 466 569 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 154 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 639 949 BGN
2013 16 883 501 BGN
2014 15 681 364 BGN
2015 15 261 755 BGN
51 466 569 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 069 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 911 959 BGN
2013 13 506 801 BGN
2014 12 545 091 BGN
2015 12 209 404 BGN
41 173 256 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 084 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 727 990 BGN
2013 3 376 700 BGN
2014 3 136 273 BGN
2015 3 052 351 BGN
10 293 314 BGN
Финансиране от бенефициента 14 016 349 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води
Индикатор 2 Изградени ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз