Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.02-0001-C0001
Номер на проект: Заповед № 2120 от 08.08.2012
Наименование: „Подкрепа за предприемчивите българи – компонент ІІІ”
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.07.2012
Начална дата: 08.08.2012
Дата на приключване: 16.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност и подпомагане на безработни лица с ясна идея за започване на стопанска дейност, чрез ползването на специализирани обучения и услуги.
Дейности: Дейност 1 "Организация и управление на проекта"
Дейност 2 "Избор на външен изпълнител по обществена поръчка по реда на ЗОП за изготвяне на техническо задание и тръжна документация, и провеждане на процедура по ЗОП за избор на консултантски фирми и бизнес центрове за развитие на предприемачеството"
Дейност 3 "Предоставяне на съпътстващи консултантски услуги на предприятията, получили финансиране в рамките на Компонент ІІ"
Дейност 4 "Визуализация и публичност"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 000 000 BGN
Общ бюджет: 515 328 BGN
БФП: 515 328 BGN
Общо изплатени средства: 515 328 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 515 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 935 BGN
2014 563 297 BGN
2015 - 82 904 BGN
515 328 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 438 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 695 BGN
2014 478 802 BGN
2015 - 70 468 BGN
438 029 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 240 BGN
2014 84 495 BGN
2015 - 12 436 BGN
77 299 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз