Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0010-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-120
Наименование: Закупуване на технологично оборудване за производство на филми
Бенефициент: "ДРИЙМ ТИЙМ ПРАДАКШЪНС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 23.07.2012
Дата на приключване: 23.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: 1. Закупуване и внедряване на снимачна и монтажна техника, необходима за производството на телевизионни сериали и игрални филми, чрез която инвестиция фирмата ще може да постигне по-ниски производствени разходи, при високо качество на продукцията и успешно да развие филмопроизводството като ново направление в дейността си.
Дейности: Избор на одитор
Избор на консултант за визуализация на проекта
Избор на доставчик на техника, чрез организирана на процедура по открит избор
Доставка на техника
Визуализация на проекта
Външен одит на разходите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 461 084 BGN
Общ бюджет: 657 521 BGN
БФП: 454 305 BGN
Общо изплатени средства: 454 305 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 454 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 454 305 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
454 305 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 386 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 386 159 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
386 159 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 68 146 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 146 BGN
Финансиране от бенефициента 206 248 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 3 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 4 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 6 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Избран одитор - Дрийм
Индикатор 8 Избран изпълнител за визуализация на проекта - Дрийм
Индикатор 9 Проведена процедура по открит избор на доставчик на техника
Индикатор 10 Брой въведени нови технологии - Дрийм
Индикатор 11 Намаляване производствените разходи - Дрийм
Индикатор 12 Пазарен дял на вътрешния пазар
Индикатор 13 Продажби на външни пазари като дял от общите приходи
Индикатор 14 Увеличаване на приходите от продажби - Джийм


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз