Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.04-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-04/2008/001-11
Наименование: „Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда ” София (Район „Изток”), Перник и Самоков за устойчиво развитие на градските ареали”
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.07.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 07.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Да се подобри ефективността на инфраструктурата на ДБТ София (Район „Изток“), Перник и Самоков, чрез ремонтиране и модернизиране на работните помещения, санитарните възли, прилагането на мерки за енергийна ефективност и оформянето на обслужване на „едно гише“.
Дейности: дейност 1 Организационна и техническа подготовка за изпълнение на проектните дейности дейност 1 Организационна и техническа подготовка за изпълнение на проектните дейности
дейност 2 Осигуряване на информация и публичност на проекта дейност 2 Осигуряване на информация и публичност на проекта
дейност 3 Избор на изпълнители за извършване на проектните дейности дейност 3 Избор на изпълнители за извършване на проектните дейности
дейност 4 Ремонт на ДБТ дейност 4 Ремонт на ДБТ
дейност 5 Мерки за енергийна ефективност дейност 5 Мерки за енергийна ефективност
дейност 6 Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания дейност 6 Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания
дейност 7 Авторски и строителен надзор дейност 7 Авторски и строителен надзор
дейност 8 Мониторинг и отчитане на проекта дейност 8 Мониторинг и отчитане на проекта
дейност 9 Одит на проекта дейност 9 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 286 960 BGN
Общ бюджет: 260 840 BGN
БФП: 260 840 BGN
Общо изплатени средства: 259 511 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 260 840 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 220 573 BGN
2014 17 992 BGN
2015 20 946 BGN
259 511 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 221 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 187 487 BGN
2014 15 293 BGN
2015 17 805 BGN
220 585 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 086 BGN
2014 2 699 BGN
2015 3 142 BGN
38 927 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 4 .Създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз