Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.04-0013-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-04/2008/001-10
Наименование: „Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Нова Загора, Плевен и Сандански за устойчиво развитие на градските ареали”
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.07.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 07.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се подобри ефективността на инфраструктурата на ДБТ Нова Загора, Плевен и Сандански, чрез ремонтиране и модернизиране на работните помещения, санитарните възли, прилагането на мерки за енергийна ефективност и оформянето на обслужване на „едно гише“.
Дейности: дейност 1 Организационна и техническа подготовка за изпълнение на проектните дейности дейност 1 Организационна и техническа подготовка за изпълнение на проектните дейности
дейност 2 Осигуряване на информация и публичност на проекта дейност 2 Осигуряване на информация и публичност на проекта
дейност 3 Избор на изпълнители за извършване на проектните дейности дейност 3 Избор на изпълнители за извършване на проектните дейности
дейност 4 Ремонт на ДБТ дейност 4 Ремонт на ДБТ
дейност 5 Мерки за енергийна ефективност дейност 5 Мерки за енергийна ефективност
дейност 6 Авторски и строителен надзор дейност 6 Авторски и строителен надзор
дейност 7 Мониторинг и отчитане на проекта дейност 7 Мониторинг и отчитане на проекта
дейност 8 Одит на проекта дейност 8 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 422 268 BGN
Общ бюджет: 377 008 BGN
БФП: 377 008 BGN
Общо изплатени средства: 377 008 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 377 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 227 889 BGN
2014 54 588 BGN
2015 94 532 BGN
377 008 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 320 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 193 706 BGN
2014 46 399 BGN
2015 80 352 BGN
320 457 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 183 BGN
2014 8 188 BGN
2015 14 180 BGN
56 551 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 4 ,Създадени нови работни места
Индикатор 5 (Д) Брой регистрирани лица, облагодетелствано обновяване на сградите/помещенията на Дирекциите «Бюро по труда» (Общо):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз