Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0032-C0001
Номер на проект: ESF-2302-05-05001
Наименование: "о-добри условия на труд в "Българска леярна" ЕООД"
Бенефициент: "Българска леярна" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 27.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение цели подобряване условията на труд в „Българска леярна” ЕООД и формиране на политика за безопасност при работа, водеща до повишаване на ефективността на производствения процес.
Дейности: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. В структурата на анализа се включва: а/ Описание на предприятието и състоянието на работния процес; б/ Силните и слабите страни в структурата на трудовия процес и разработената и внедрена оценка на риска в предприятието; в/ Начини, методи и средства необходими за повишаване на трудовата дейност на работещите в предприятието;
Модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващите обекти,технологични процеси, машини и съоражения, свързани с подобряване условията на труд. Подмяна на електрическата инсталация на централното осветление на производствените халета на предприятие-то. Тази дейност е наложителна, поради факта, че съществуващата е остаряла и амортизирана, което е предпоставка за производствени аварии и евентуални пожари. Осветителните тела ще бъдат заменени с нови халогенни. Закупуване и монтиране на аспирационно устройство на шмиргеловия апарат, което значително ще подобри условията на труд на работното място и ще има и положителен ефект върху околната среда.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Конкурент Нюз"ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 193 BGN
Общ бюджет: 68 209 BGN
БФП: 68 209 BGN
Общо изплатени средства: 68 209 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 838 BGN
2013 0 BGN
2014 54 371 BGN
2015 0 BGN
68 209 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 762 BGN
2013 0 BGN
2014 46 215 BGN
2015 0 BGN
57 978 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 076 BGN
2013 0 BGN
2014 8 156 BGN
2015 0 BGN
10 231 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз