Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0800-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Въвеждане на международно признатите стандарти СД ISO/TS 16949 за управление на качеството за автомобилната индустрия и БДС ISO/IEC 27001 за управление на сигурността на информацията”
Бенефициент: "ИКОМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Цели на проекта Общата цел на проекта е: Повишаване конкурентоспособността на ИКОМ ООД, чрез въвеждане на международно признати стандарти.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 „Провеждане процедура за избор на консултант”
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 „Подготовка за въвеждане на Системите за управление ”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Анализ и планиране”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 „Разработване на Систе-мите за управление в съответствие с изискванията на ISO/TS 16949, БДС ISO/IEC 27001”
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 „Внедряване на Системите за управление ”
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 „Провеждане процедура за избор на сертифицираща организация”
Дейност 7 „Подготовка за сертификация на Системите за управление ”
Дейност 8 „Сертификация на Системите за управление ”
Дейност 9 „Публичност и информиране
Дейност: 10 Консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СОФКОНТРОЛ КОНСУЛТ ООД
РИНА БЪЛГАРИЯ
БОЙКИНГ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 43 515 BGN
Общ бюджет: 42 956 BGN
БФП: 32 217 BGN
Общо изплатени средства: 32 217 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 217 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 217 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 384 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 384 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 833 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 833 BGN
Финансиране от бенефициента 14 505 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 5 Индикатор Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз