Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0626-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 във фирма ‘Кони Селект Фрухт’ ООД
Бенефициент: КОНИ СЕЛЕКТ ФРУХТ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да подобри конкурентните позиции на предприятието на българския и европейските пазари чрез внедряване на система за управление на качеството.
Дейности: Дейност 1: Избор на консултантска фирма ( месец 1-2)
Дейност 2. Анализ на състоянието на фирмата (месец 3-4)
Дейност 3: Разра-ботване и внедряване на системата и подготовка за сертификация( месец 4-10)
Дейност 4: Процедура по избор на доставчик ( месец 1-3)
Дейност 5: Доставка и инсталиране на закупеното оборудване (месец 4-6)
Дейност 6: Избор на сертифицираща организация (месец 9-10)
Дейност 7 Сертификация на СУК (месец 11-12)
Дейност 8: Визуализaция ( месец 1-12)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АДС Консулт" ООД
"Германише лойд България" ЕООД
"Датра" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 214 515 BGN
Общ бюджет: 260 824 BGN
БФП: 195 618 BGN
Общо изплатени средства: 195 618 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 195 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 195 618 BGN
2015 0 BGN
195 618 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 166 276 BGN
2015 0 BGN
166 276 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 343 BGN
2015 0 BGN
29 343 BGN
Финансиране от бенефициента 71 505 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Увеличен износ на продукция
Индикатор 5 Индикатор 2: Увеличена производителност на труда
Индикатор 6 Индикатор 3: Намаляване на производствените разходи
Индикатор 7 Индикатор 4: Увеличени приходи от продажби
Индикатор 8 Индикатор 5 Увеличена печалба
Индикатор 9 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз