Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0565-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Сигурност на информацията – ново измерение на качеството в АйБиСолюшън България ЕООД
Бенефициент: "АйБиСолюшън България" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да осигури устойчиво развитие и повиши конкурентоспособността на АйБиСолюшън България ЕООД чрез оптимизиране, модернизация и подобряване на управлението на процесите по предоставяне на услуги и по опазване сигурността на информацията като фактор за устойчиво развитие на европейски пазар.
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 Доставка на технологично оборудване
Дейност 3 Разработване и внедряване на СУИС
Дейност 4 Дейности по сертификация на СУИС
Дейност 5 Визуализация, мониторинг и контрол
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 35 500 BGN
Общ бюджет: 35 713 BGN
БФП: 26 684 BGN
Общо изплатени средства: 26 684 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 684 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 684 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 682 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 682 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 003 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 003 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 003 BGN
Финансиране от бенефициента 12 010 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Доставено технологично хардуерно оборудване
Индикатор 5 Индикатор 2: Разработена и внедрени Системи за управление по международно признати стандарти
Индикатор 6 Индикатор 3: Сертифицирани Системи за управление
Индикатор 7 Създадени инвестиции Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз