Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0164-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 в КОРЕЛ ИД ЕООД
Бенефициент: "Корел-ИД" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на Корел ИД на вътрешния и външните пазари, чрез сертифициране на Система за Управление на Околната Среда, съгласно международния стандарт ISO 14001:2004 и закупуване на специализирано оборудване за тестване устойчивостта/здравината на стъклопластовите изделия, тестване на напрежението на стъклопластовите изделия; тестване на твърдост/коравоустойчивост на стъклопластовите изделия и лабораторно оборудване за изпитване на използваните материали (смоли, катализатори, проби от тръби, др.) в монтажните и демонтажни процеси.
Дейности: Дейност 1 Изготвяне и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 2 Разработване и въвеждане на система за опазване на околната среда съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2004
Дейност 3 Закупуване, доставка и инсталация на технологично оборудване, допринасящо за постигане съответствие с изискванията на СУОС ISO 14001:2004.
Дейност 4 Сертифициране на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 14001:2004
Дейност 5 Визуализация на проекта
Дейност 6: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 300 525 BGN
Общ бюджет: 397 359 BGN
БФП: 298 019 BGN
Общо изплатени средства: 298 019 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 298 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 298 019 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
298 019 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 253 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 253 316 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
253 316 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 703 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 703 BGN
Финансиране от бенефициента 100 175 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Избрани изпълнители от страна на бенефициента
Индикатор 5 Индикатор 2: Разработена и въведена система за управление на околната среда
Индикатор 6 Индикатор 3: Закупено технологично оборудване, допринасящо за постигане на съответствие с въведената СУОС
Индикатор 7 Индикатор 4: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз