Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0144-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Сигурност, качество и конкурентоспособност на информационните услуги
Бенефициент: "ТИМ ВИЖЪН-БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на Тим ВИЖЪН България, чрез цялостно регламентиране и подобряване на управлението на услугата и на информационната сигурност като фактор за нейното устойчиво развитие на националния и европейския пазар.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Избор на изпълнители на консултантски услуги и доставка на BRM и хардуерно оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Проектен старт
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка на BRM и хардуерно оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Разработване и внедряване на СУИС и СУУ съгласно стандарт ISO 27001:2005 и ISO 20000-1:2008
Дейност 5 Избор на изпълнител на сертификационни услуги
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Сертифициране на СУИС и СУУ съгласно стандарт ISO 27001:2005 и ISO 20000-1:2008
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 393 BGN
Общ бюджет: 146 450 BGN
БФП: 109 838 BGN
Общо изплатени средства: 109 838 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 109 838 BGN
2015 0 BGN
109 838 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 93 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 93 362 BGN
2015 0 BGN
93 362 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 476 BGN
2015 0 BGN
16 476 BGN
Финансиране от бенефициента 36 798 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 2: Сертифицирани системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти
Индикатор 6 Индикатор 3: Реализирани инвестиции допринасящи за постигане на съответствие с международно признати стандарти
Индикатор 7 Индикатор 4: Разработени и внедрени софтуерни системи за управление
Индикатор 8 Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз