Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0020-C0001
Номер на проект: К-02-13
Наименование: Популяризиране, развитие и сигурност на онлайн потреблението, чрез налагане на точни и ясни правила от единен орган - Български Е-клъстер
Бенефициент: Сдружение "Български Е Клъстър"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 25.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Популяризиране, развитие и сигурност на онлайн потреблението, чрез налагане на точни и ясни правила от единен орган - Български Е-клъстер
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Създаване на административното тяло на клъстера
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Избор на изпълнител за подготовка на маркетингова стратегия
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Изпълнение на маркетинговата стратегия
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Избор на изпълнител за изработка на уеб сайт
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 изработка на уеб сайт
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Избор на изпълнител за организиране участие в - E-commerce, London
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 участие в - E-commerce, London
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Избор на изпълнител за организиране участие в Cebit,Hanover
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 участие в Cebit, Hanover
Подготовка и изпълнение на Дейност 10 Избор на изпълнител за организиране участие в Web 2.0
Подготовка и изпълнение на Дейност 11 участие в Web 2.0
Подготовка и изпълнение на Дейност 12 Избор на изпълнител за организиране участие в Webit
Подготовка и изпълнение на Дейност 13 участие в Webit
Подготовка и изпълнение на Дейност 14 Избор на изпълнител за организиране на събитие на БЕК
Подготовка и изпълнение на Дейност 15 Организиране на събитие на БЕК
Подготовка и изпълнение на Дейност 16 Избор на изпълнител за дейности по популяризиране името/марката / на клъстера – фирмена идентичност
Подготовка и изпълнение на Дейност 17 Изпълнение на дейности по популяризиране името/марката / на клъстера – фирмена идентичност
Подготовка и изпълнение на Дейност 18 Избор на изпълнител за рекламна кампания
Подготовка и изпълнение на Дейност 19 изпълнение на дейности по рекламна кампания
Подготовка и изпълнение на Дейност 20 Избор на изпълнители за визуализация на проекта и одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 21 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 22 Одит на проекта
Разходи за възнаграждения
Разходи за ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера
Kонсултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 301 264 BGN
Общ бюджет: 331 820 BGN
БФП: 258 358 BGN
Общо изплатени средства: 257 196 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 258 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 87 531 BGN
2014 0 BGN
2015 169 665 BGN
257 196 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 219 604 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 401 BGN
2014 0 BGN
2015 144 215 BGN
218 616 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 754 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 130 BGN
2014 0 BGN
2015 25 450 BGN
38 579 BGN
Финансиране от бенефициента 93 751 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 Брой сертифицирани онлайн магазини
Индикатор 8 Брой приети нови членове
Индикатор 9 Брой проведени събития за популизиране на клъстера


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз