Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0011-C0001
Номер на проект: Д01-253/30.07.2012
Наименование: "Докторантко Обучение в МУ - Пловдивза Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ)
Бенефициент: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 30.07.2012
Дата на приключване: 30.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е осигуряване на високо качество на обучението на докторанти в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика основана на знанието
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Разработване на учебен модул „Ключови компетенции за успешна научна кариера”
Подготовка на дейност 2* Серия от интерактивни обучения в модул „Ключови компетенции за успешна научна кариера”
Изпълнение на дейност 2* Провеждане на серия от интерактивни обучения в модул „Ключови компетенции за успешна научна кариера”
Подготовка на дейност 3* Семинар по управление на проекти, част от модул „Ключови компетенции за успешна научна кариера”
Изпълнение на дейност 3* Семинар по управление на проекти, част от модул „Ключови компетенции за успешна научна кариера”
Подготовка на дейност 4* Практическо обучение в модул „Основи на научния експеримент”
Изпълнение на дейност 4* Практическо обучение в модул „Основи на научния експеримент”
Подготовка на дейност 5 Подкрепа за индивидуалното научно и кариерно развитие на докторантите
Изпълнение на дейност 5 Подкрепа за индивидуалното научно и кариерно развитие на докторантите
Изпълнение на дейност 6 Поддържане на партньорски контакти с изследователски и бизнес структури
Подготовка на дейност 7* Активна промоция на докторантите пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти
Изпълнение на дейност 7 Активна промоция на докторантите пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти
Публичност на проекта
Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 771 425 BGN
Общ бюджет: 500 771 BGN
БФП: 500 771 BGN
Общо изплатени средства: 500 771 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 500 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 154 285 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 346 486 BGN
500 771 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 425 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 131 142 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 294 513 BGN
425 655 BGN
В т.ч. Национално финансиране 75 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 143 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 51 973 BGN
75 116 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз