Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0525-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за технологична модернизация в „НИКИ“ ЕООД
Бенефициент: "НИКИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Правец
Описание
Описание на проекта: Подкрепа за технологична модернизация в „НИКИ“ ЕООД
Дейности: Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на доставчик/ци на производствено оборудване
Дейност 2: Доставка на производствено оборудване
Дейност 3: Монтаж, инсталиране и първоначално изпитване на закупеното производствено оборудване
Дейност 4: Одит на проекта
Дейност 5: Визуализация на проекта
Разходи за изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 430 800 BGN
Общ бюджет: 710 728 BGN
БФП: 426 437 BGN
Общо изплатени средства: 426 437 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 426 437 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 426 437 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
426 437 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 362 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 362 471 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
362 471 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 965 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 965 BGN
Финансиране от бенефициента 287 200 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Проведена процедура за избор на доставчик/ци на 1 бр. абкант преса, 1 бр. телоизправяща машина и 3D телоогъваща машина
Индикатор 7 Доставена, монтирана и инсталирана 1 брой абкант преса;
Индикатор 8 Доставена, монтирана и инсталирана 1 брой телоизправяща машина
Индикатор 9 Доставена, монтирана и инсталирана 1 брой 3D телоогъваща машина“;
Индикатор 10 Избран одитор на проекта, извършен одит и подготвен одиторски доклад
Индикатор 11 Спазени изисквания за визуализация на проекта, в това число: - Изработени и поставени стикери на закупеното оборудване – 3 бр.; - Изработена и поставена постоянна обозначителна табела – 1 бр.; - Публикувана информация в сайта на компанията- 1 бр.;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз