Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0398-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на ЕТ „Божидар Христов - ДАРИС” чрез внедряване на ново високотехнологично и иновативно оборудване
Бенефициент: ЕТ "БОЖИДАР ХРИСТОВ-ДАРИС"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: „Повишаване конкурентоспособността на ЕТ „Божидар Христов - ДАРИС” чрез внедряване на ново високотехнологично и иновативно оборудване”
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Предварителни дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Провеждане на тръжна процедура
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка и инсталация на оборудването
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Информационни дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Избор на одитор за възлагане проверка на разходите
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Веста - Р" ООД
"Oдит Везни" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 910 821 BGN
Общ бюджет: 1 517 750 BGN
БФП: 910 650 BGN
Общо изплатени средства: 910 650 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 910 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 910 650 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
910 650 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 774 053 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 774 053 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
774 053 BGN
В т.ч. Национално финансиране 136 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 136 598 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 598 BGN
Финансиране от бенефициента 607 214 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)
Индикатор 8 Сформиран екип по за изпълнение на дейностите по проекта
Индикатор 9 Подготвени тръжни досиета.
Индикатор 10 Изпратени покани до потенциялни подизпълнители
Индикатор 11 Получени оферти
Индикатор 12 Сключени договори
Индикатор 13 Реализирани инвстиционни проекти
Индикатор 14 Създадени инвестиции с БФП
Индикатор 15 Поставени стикери
Индикатор 16 Поставени табели
Индикатор 17 Доклад от одитор


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз