Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0189-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „НИКДИМ” ЕООД, чрез технологична модернизация
Бенефициент: "НИКДИМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „НИКДИМ” ЕООД, чрез технологична модернизация
Дейности: Дейност 1: Процедура за избор и договаряне с производители/ доставчици на планираното оборудване и специализиран софтуер
Дейност 2: Доставка и инсталиране на специализирания софтуер
Дейност 3: Доставка, монтаж и тестване на оборудването
Дейност 4: Визуализация – през целия период на изпълнение на проекта
Дейност 5: Одит на проекта
Управление и администриране на проекта
Консултантски услуги за изготвянето на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 314 118 BGN
Общ бюджет: 468 744 BGN
БФП: 281 247 BGN
Общо изплатени средства: 281 247 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 281 247 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 281 247 BGN
2015 0 BGN
281 247 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 239 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 239 060 BGN
2015 0 BGN
239 060 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 187 BGN
2015 0 BGN
42 187 BGN
Финансиране от бенефициента 209 412 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Закупено и внедрено в експлоатация технологично оборудване
Индикатор 9 Популяризиран проекта и спазени изискванията за визуализация
Индикатор 10 Финансово и технически успешно реализиран проект
Индикатор 11 Увеличен пазарен дял
Индикатор 12 Увеличени приходи от износ
Индикатор 13 Увеличена печалба


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз