Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0430-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване ефективността на "УниПОС" ООД чрез технологична модернизация
Бенефициент: "УНИПОС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността на УниПОС ООД чрез технологична модернизация
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 „Доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 „Визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Одит на проекта”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 "Подготовка на проектното предложение"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 164 BGN
Общ бюджет: 651 754 BGN
БФП: 391 052 BGN
Общо изплатени средства: 391 052 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 391 052 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 391 052 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
391 052 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 332 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 332 395 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
332 395 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 658 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 658 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 658 BGN
Финансиране от бенефициента 260 776 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 9 информационна табела
Индикатор 10 информационни стикери
Индикатор 11 доклад от одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз