Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0488-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологично развитие, оптимизация и модернизация – пътят на „ХРОМ” АД към нови продукти и пазари
Бенефициент: "ХРОМ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Технологично развитие, оптимизация и модернизация – пътят на „ХРОМ” АД към нови продукти и пазари
Дейности: дейност 1: Провеждане на процедура за избор на изпълнители
дейност 2: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на производствено оборудване
Дейност 3: Визуализация на проекта и обезпечаване на прозрачност и публичност
Дейност 4: Независим финансов одит на проекта
Дейност 5- консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Полимета-С" ООД
"Африт" ООД
"СКОДИ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 603 600 BGN
Общ бюджет: 993 500 BGN
БФП: 596 100 BGN
Общо изплатени средства: 596 100 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 596 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 596 100 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
596 100 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 506 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 506 685 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
506 685 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 89 415 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 415 BGN
Финансиране от бенефициента 402 400 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Въведено в експлоатация ново производствено оборудване
Индикатор 7 Стикери за визуализация на оборудването
Индикатор 8 Изработена и монтирана информационна табела по проекта
Индикатор 9 Публикувани съобщения за напредъка на проекта на интернет страницата на предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз