Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0393-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нова технологична модернизация за Телекабел АД
Бенефициент: "ТЕЛЕКАБЕЛ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентноспособността и предпостави устойчивото развитие на «Телекабел» АД, чрез подкрепа за технологична модернизация на производството в компанията и качествено подобряване на предлаганите услуги.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Избор на доставчик/ци на телекомуникационно оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на ново телекомуникационно оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Визуализация на проекта
Дейност 5: Подготовка на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД
„ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ”
КСТ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 732 270 BGN
Общ бюджет: 1 093 000 BGN
БФП: 655 800 BGN
Общо изплатени средства: 655 799 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 655 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 655 799 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
655 799 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 557 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 557 429 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
557 429 BGN
В т.ч. Национално финансиране 98 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 98 370 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 370 BGN
Финансиране от бенефициента 488 180 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 9 Изготвена тръжна документация
Индикатор 10 Сключен/и договор/и с избрани доставчици на оборудване
Индикатор 11 Изплатени, доставени в срок и въведени в експлоатация активи
Индикатор 12 Успешно изпълнен и отчетен проект
Индикатор 13 Верифицирани разходи по проекта
Индикатор 14 Изработена и поставена постоянна обозначителна табела
Индикатор 15 Изработено и поставено временно информационно табло
Индикатор 16 Изработени и залепени стикери
Индикатор 17 Публикувана информация в уеб-сайта на компанията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз