Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0100-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Устойчиво развитие чрез технологична модернизация в „Боннер” ООД
Бенефициент: "Боннер" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: „Устойчиво развитие чрез технологична модернизация в „Боннер” ООД”
Дейности: Дейност 1 “Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на оборудване”
Дейност 2 “Закупуване, доставка и монтаж на оборудване”
Дейност 3 “Визуализация на проекта”
Дейност 4 “Одит на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 715 100 BGN
Общ бюджет: 1 184 670 BGN
БФП: 710 802 BGN
Общо изплатени средства: 710 802 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 710 802 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 710 802 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
710 802 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 604 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 604 182 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
604 182 BGN
В т.ч. Национално финансиране 106 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 106 620 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 620 BGN
Финансиране от бенефициента 476 733 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Проведена тръжна процедура
Индикатор 9 Въведени в експлоатация нови машини
Индикатор 10 Въведени в експлоатация софтуерни продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз