Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0163-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на производствения капацитет на „АЦОМ” ООД чрез технологична модернизация
Бенефициент: "АЦОМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Повишаване на производствения капацитет на „АЦОМ” ООД чрез технологична модернизация”
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Изготвяне на проектното предложение
Изпълнение на Дейност 1 Изготвяне на проектното предложение
Подготовка на Дейност 2 Тръжни процедури за избор на доставчици
Изпълнение на Дейност 2 Тръжни процедури за избор на доставчици
Подготовка на Дейност 3 Доставка на 3 металообработващи машини и широка гама /47 броя/ измервателна апаратура
Изпълнение на Дейност 3 Доставка на 3 металообработващи машини и широка гама /47 броя/ измервателна апаратура
Подготовка на Дейност 4 Визуализация
Изпълнение на Дейност 4 Визуализация
Подготовка на Дейност 5 Одит
Изпълнение на Дейност 5 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 856 945 BGN
Общ бюджет: 1 426 080 BGN
БФП: 855 648 BGN
Общо изплатени средства: 855 648 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 855 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 855 648 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
855 648 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 727 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 727 301 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
727 301 BGN
В т.ч. Национално финансиране 128 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 128 347 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
128 347 BGN
Финансиране от бенефициента 571 297 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 8 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 9 Подписани договори за доставка на стоки и услуги
Индикатор 10 Доставени машини
Индикатор 11 Доставени измерителни уреди
Индикатор 12 1. Информационна табела
Индикатор 13 2. Рекламни стикери
Индикатор 14 Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз