Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0112-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация
Бенефициент: "3 А Стийл" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Радомир
Описание
Описание на проекта: Подобряване на конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Провеждане на тръжни процедури, избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка на Роботизирана заваръчна система с две работни зони, Специализирани заваръчни маси, МИГ/МАГ заваръчни апарати
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка на CNC преса за огъване на листов материал (абкантпреса)
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Доставка на Хидравлична гилотина за разкрояване на листов материал
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Доставка на Пневматичен ъглошлайф
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Доставка на Винтов компресор за сгъстен въздух
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Доставка и внедряване на CAD система за 3D инженерно проектиране и конструиране
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 361 116 BGN
Общ бюджет: 593 952 BGN
БФП: 356 371 BGN
Общо изплатени средства: 356 371 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 356 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 356 371 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
356 371 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 302 916 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 302 916 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
302 916 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 456 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 456 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 456 BGN
Финансиране от бенефициента 240 744 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Намаляване на себестойността....
Индикатор 9 Увеличение на реализираната печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA)
Индикатор 10 Увеличение на договорите с нови чуждестранни клиенти
Индикатор 11 Провеждане на тръжни процедури, избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците
Индикатор 12 Доставка на Роботизирана заваръчна система с две работни зони, Специализирани заваръчни маси, МИГ/МАГ заваръчни апарати
Индикатор 13 Доставка на CNC преса за огъване на листов материал (абкантпреса)
Индикатор 14 Доставка на Хидравлична гилотина за разкрояване на листов материал
Индикатор 15 Доставка на Пневматичен ъглошлайф
Индикатор 16 Доставка на Винтов компресор за сгъстен въздух
Индикатор 17 Доставка и внедряване на CAD система за 3D инженерно проектиране и конструиране
Индикатор 18 Визуализация,
Индикатор 19 Одит,,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз