Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0018-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на ОМЗ ООД
Бенефициент: "ОМЗ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 15.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на ОМЗ ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Управление на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Подготовка на процедура и избор на доставчик на технологично оборудване
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологичното оборудване.Подготовка и изпълнение на дейност 3 Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологичното оборудване.
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Изготвяне на крайни отчети
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Визуална идентификация на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 6 Изготвяне на одиторски отчет на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 880 BGN
Общ бюджет: 1 426 150 BGN
БФП: 998 305 BGN
Общо изплатени средства: 998 135 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 998 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 198 381 BGN
2014 799 754 BGN
2015 0 BGN
998 135 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 848 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 168 624 BGN
2014 679 791 BGN
2015 0 BGN
848 415 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 757 BGN
2014 119 963 BGN
2015 0 BGN
149 720 BGN
Финансиране от бенефициента 428 520 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Проведена процедура по постановление№55 на МС/ 12.03.2007г.
Индикатор 9 Избрани доставчици на оборудването
Индикатор 10 Доставено оборудване
Индикатор 11 Инсталирано и въведено в експлоатация оборудване
Индикатор 12 Обучени оператори
Индикатор 13 Отчетени и верифицирани разходи по проект
Индикатор 14 Изработени обозначителни табели
Индикатор 15 Визуална идентификация на проекта Стикери..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз