Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0237-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновативните технологии като фактор за развитие и конкурентоспособност
Бенефициент: "ИНГИЛИЗ-2009" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Иновативните технологии като фактор за развитие и конкурентоспособност
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 Избор на изпълнители за доставка на оборудване
Дейност 3 Доставка на оборудване
Дейност 4 Финализиране на проекта
Дейност 5 Подготовка на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интегрити Консултинг" ООД
ОДИТ КОНСУЛТ-ОК
"Веста - Р" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 636 167 BGN
Общ бюджет: 908 750 BGN
БФП: 636 125 BGN
Общо изплатени средства: 636 125 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 636 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 636 125 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
636 125 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 540 706 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 540 706 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
540 706 BGN
В т.ч. Национално финансиране 95 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 95 419 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
95 419 BGN
Финансиране от бенефициента 272 643 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой) - нови технологии
Индикатор 8 Въведени нови технологии / продукти ( общ брой) - продукти
Индикатор 9 Сформиран екип за изпълнение на проекта
Индикатор 10 Проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 11 Закупено ново технологично оборудване
Индикатор 12 Материали за визуализация на проекта
Индикатор 13 Изготвени финални отчети на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз