Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0221-C0001
Номер на проект: К-26-Л-5/28.06.2013 г.
Наименование: Технологично обновление и модернизация на "Лука" ООД
Бенефициент: ЛУКА ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Раковски
Описание
Описание на проекта: Технологично обновление и модернизация на “Лука“ ООД
Дейности: Дейност 1: Закупуване и внедряване на технологично оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Извършване на финансово-счетоводен одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 225 470 BGN
Общ бюджет: 286 379 BGN
БФП: 200 465 BGN
Общо изплатени средства: 200 450 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 200 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 094 BGN
2014 155 356 BGN
2015 0 BGN
200 450 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 170 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 330 BGN
2014 132 053 BGN
2015 0 BGN
170 383 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 764 BGN
2014 23 303 BGN
2015 0 BGN
30 068 BGN
Финансиране от бенефициента 96 630 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой) - продукти
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 9 Провеждане на процедури за избор на изпълнител и подписване на договор
Индикатор 10 Доставено и въведено в експлоатация ново технологично оборудване
Индикатор 11 Извършен финансов одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз