Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0225-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Комплексна инвестиция в металообработващи машини с цел извеждане производството на професионално ресторантьорско оборудване на качествено ново ниво
Бенефициент: "БИС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Комплексна инвестиция в металообработващи машини с цел извеждане производството на професионално ресторантьорско оборудване на качествено ново ниво
Дейности: Дейност 1: Провеждане на тръжни процедури, избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците
Дейност 2: Доставка и инсталиране на хидравлична абкант преса
Дейност 3: Доставка и инсталиране на хидравлична гилотина за рязане на ламарина
Дейност 4: Доставка и инсталиране на лентоотрезна машина
Дейност 5: Доставка и инсталиране на валова листоогъваща машина
Дейност 6: Доставка и инсталиране на щанц машина със CNC управление
Дейност 7: Доставка и инсталиране на тръбоогъваща машина
Дейност 8: Доставка и инсталиране на заваръчна машина за серийно точково заваряване на умивални басейни към плотове
Дейност 9: Визуализация на проекта
Дейност 10: Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Полимета-С" ООД
"Ко Одит" ООД
"Мотив АДВ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 341 019 BGN
Общ бюджет: 473 029 BGN
БФП: 331 120 BGN
Общо изплатени средства: 331 120 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 331 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 331 120 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
331 120 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 281 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 281 452 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
281 452 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 668 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 668 BGN
Финансиране от бенефициента 146 151 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 9 Намаляване на себестойността на продукцията
Индикатор 10 Провеждане на тръжни процедури, избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците
Индикатор 11 Доставка и инсталиране на хидравлична абкант преса
Индикатор 12 Доставка и инсталиране на хидравлична гилотина за рязане на ламарина
Индикатор 13 Доставка и инсталиране на лентоотрезна машина
Индикатор 14 Доставка и инсталиране на валова листоогъваща машина
Индикатор 15 Доставка и инсталиране на щанц машина със CNC управление
Индикатор 16 Доставка и инсталиране на тръбоогъваща машина
Индикатор 17 Доставка и инсталиране на заваръчна машина за серийно точково заваряване на умивални басейни към плотове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз