Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0427-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на нови технологии в производството на АТМ Електроникс ООД чрез линия за селективно нанасяне и абразивно отнемане на защитно покритие върху електронни компоненти
Бенефициент: "АТМ ЕЛЕКТРОНИКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на нови технологии в производството на АТМ Електроникс ООД чрез линия за селективно нанасяне и абразивно отнемане на защитно покритие върху електронни компоненти
Дейности: Подготовка на Дейност 1 (избор на изпълнител)
Изпълнение на Дейност 1 (доставка и въвеждане в производство на оборудване)
Дейност 1 Закупуване и въвеждане в производство на линия за селективно нанасяне и абразивно отнемане на защитно покритие върху монтирани електронни компоненти
Подготовка на Дейност 2 (избор на изпълнител)
Изпълнение на Дейност 2 (публикуване на обява от АТМ Електроникс и изработване на информационен стикер)
Дейност 2 Осигуряване на информираност и визуализация
Дейност 3 Одит на проекта
Подготовка на Дейност 3 (избор на изпълнител)
Изпълнение на Дейност 3 (изготвяне на доклад от одит)
Дейност 4 Подготовка на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕСКА Консултинг ООД
"АМТЕСТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 245 661 BGN
Общ бюджет: 350 550 BGN
БФП: 245 385 BGN
Общо изплатени средства: 245 385 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 245 385 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 245 385 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
245 385 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 208 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 208 577 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
208 577 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 808 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 808 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 808 BGN
Финансиране от бенефициента 105 283 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 9 Процедура „открит избор” за определяне на изпълнител
Индикатор 10 Договор за доставка
Индикатор 11 Доставена и въведена в производство на линия за селективно нанасяне и абразивно отнемане на защитно покритие върху монтирани електронни компоненти
Индикатор 12 Реализирани инвестиции в производствено оборудване
Индикатор 13 Информационен стикер
Индикатор 14 Доклад от одит на разходите по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз