Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0312-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване ефективността на производство на "Арайс" ООД
Бенефициент: "АРАЙС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: “Повишаване ефективността на производство на “Арайс” ООД”
Дейности: Дейност 1 – Сформиране на екип по изпълнение на проекта
Дейност 2 – Изготвяне и съгласуване на тръжна документация за закупуване на машини и оборудване (Елемент “Инвестиции”)
Дейност 3 – Провеждане на процедура за избор на доставчик за машини и оборудване и сключване на договор
Дейност 4 – Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машините и оборудването
Дейност 5 – Визуализация
Дейност 6 – Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
МАК-МЪКГЪРДИЧ КЮРКЧИЯН
"Веста - Р" ООД
"Интел Дизайн" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 526 057 BGN
Общ бюджет: 750 788 BGN
БФП: 525 551 BGN
Общо изплатени средства: 525 551 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 525 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 525 551 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
525 551 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 446 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 446 719 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
446 719 BGN
В т.ч. Национално финансиране 78 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 78 833 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 833 BGN
Финансиране от бенефициента 225 453 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 8 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)
Индикатор 9 Нов пазар в ЕС-27
Индикатор 10 Създадени нови модели обувки на годишна база
Индикатор 11 Продажби в нови магазини на националния пазар


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз