Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0008-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на "Сами МСД" ЕООД чрез закупуване стругово-фрезови център с централно програмно управление
Бенефициент: "САМИ МСД" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на “САМИ МСД” ЕООД чрез закупуване на стругово – фрезови център с централно програмно управление
Дейности: Дейност 1 (Избор на доставчици)
Дейност 2 (Закупуване и доставка на оборудването)
Дейност 3 (Пускане в експлоатация на закупеното оборудване )
Дейност 4 (Дейности за визуализация)
Дейност 5 (Финансов одит на проекта)
Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 500 000 BGN
Общ бюджет: 716 309 BGN
БФП: 499 999 BGN
Общо изплатени средства: 499 999 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 499 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 499 999 BGN
2015 0 BGN
499 999 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 425 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 425 000 BGN
2015 0 BGN
425 000 BGN
В т.ч. Национално финансиране 75 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 75 000 BGN
2015 0 BGN
75 000 BGN
Финансиране от бенефициента 216 310 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Проведени тръжни процедури за доставка на оборудването на проекта
Индикатор 7 Закупено ново производствено оборудване
Индикатор 8 Въведени нови технологии
Индикатор 9 Въведени нови продукти
Индикатор 10 Информационни стикери.
Индикатор 11 Информационни табели.
Индикатор 12 Изготвен одитен доклад
Индикатор 13 Реализирани инвестиционни проекти,
Индикатор 14 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз