Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0092-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на „Ред стиил” ЕООД
Бенефициент: "РЕД СТИИЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на „РЕД СТИИЛ” ЕООД
Дейности: Дейност 1: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Машина за лазерно рязане с фиброоптичен лазер
Дейност 2: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Абкант преса
Дейност 3: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Специализиран софтуер за конструиране на машиностроителни изделия (CAD система)
Дейност 4: Визуализация на проекта
Дейност 5: Одитиране на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Полимета-С" ООД
"КАД Пойнт"ЕООД
Филипов одитинг
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 482 804 BGN
Общ бюджет: 674 070 BGN
БФП: 471 849 BGN
Общо изплатени средства: 471 849 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 471 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 471 849 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
471 849 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 401 072 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 401 072 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
401 072 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 777 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 777 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 777 BGN
Финансиране от бенефициента 206 916 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Усвояване на нови изделия
Индикатор 9 Намаляване на себестойността на продукцията
Индикатор 10 Увеличаване на приходите от продажби на продукция
Индикатор 11 Увеличаване на обема на износа
Индикатор 12 Намаление на технологичния брак


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз