Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Продуктова среда за тестване на софтуерни системи, ориентирани към услуги
Бенефициент: Рила Солюшънс ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 29.05.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е създаването на иновационна продуктова среда за тестване на системи, ориентирани към услуги (SOA системи), която да се предоставя като самостоятелно софтуерно решениеили като услуга чрез достъп до облачна платформа.
Дейности: Компонент 1 ЗАДАЧА 1: Проучване и актуализация на текущото състояние по тематиката на световно ниво
ЗАДАЧА 2: Създаване на функционална и техническа спецификация на включените инструменти (планирани и прототипирани) и техническа спецификация на интеграцията им
Подготовка и изпълнение на ЗАДАЧА 3: Кодиране и тестване на включените инструменти
Направление 2 Подготовка и изпълнение на ЗАДАЧА 4: Изграждане на методологията
Направление 3 ЗАДАЧА 5: Избор на облачна инфраструктура. Реализация на продуктовата среда в облачна инфраструктура
Поддържане на проектна инфраструктура
Административно обслужване на проекта наем на сгради
Дейности, свързани с разпространяване на постиженията на проекта
Комп 3 Визуализация
Консултантски услуги по подготовка на проектнотопредложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 460 827 BGN
Общ бюджет: 546 899 BGN
БФП: 408 330 BGN
Общо изплатени средства: 408 121 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 408 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 90 247 BGN
2014 244 507 BGN
2015 73 367 BGN
408 121 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 347 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 76 710 BGN
2014 207 831 BGN
2015 62 362 BGN
346 903 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 537 BGN
2014 36 676 BGN
2015 11 005 BGN
61 218 BGN
Финансиране от бенефициента 163 092 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 Продуктова среда Прототипи на софтуерни инструменти според описанието в Таблица 1 – текущо състояние,работещи съгласно спецификацията софтуерни инструменти и интегрирана среда
Индикатор 4 Цялостна тестова методология
Индикатор 5 Разгръщане на средата в облачна инфраструктура: Избор на инфраструктура от тип "Частен облак" и разгърната тестова среда в конкретен частен облак и предоставяне достъп до нея под форма на контролирана услуга


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз