Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0009-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на енергоспестяващи технологии в ''М+С Хидравлик'' АД
Бенефициент: М+С Хидравлик АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 12.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда инвестиции по Компонент 1 а) в специализирано енергоспестявяащо оборудване за производство на хидромотори
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Оборудване за термична обработка в защитна газова среда - 1 бр.:
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Линия солни вани- 1 бр.:
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Дискова отрезна машина- 1 бр.:
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Закупуване и въвеждане в експлоатация на CNC машинен център за тела на хидростатични кормилни управления- 1 бр.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Струг автоматичен CNC за детайл Вал шарнирен -2 бр.:
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Обработващ център за детайли на хидромотори тип МТ и MV-2 бр.:
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Струг CNC за детайли на хидромотори тип МТ и MV-2 бр.:
Подготовка и изпълнение на Дейност 8: Визуаллизация
Подготовка и изпълнение на Дейност 9: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 476 833 BGN
Общ бюджет: 6 797 151 BGN
БФП: 3 398 575 BGN
Общо изплатени средства: 3 398 575 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 398 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 945 445 BGN
2014 2 453 130 BGN
2015 0 BGN
3 398 575 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 888 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 803 628 BGN
2014 2 085 161 BGN
2015 0 BGN
2 888 789 BGN
В т.ч. Национално финансиране 509 786 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 141 817 BGN
2014 367 970 BGN
2015 0 BGN
509 786 BGN
Финансиране от бенефициента 3 476 833 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Среден % енергийно спестяване от замяната на старото с ново оборудване
Индикатор 6 Индикатор 2: Внедрено оборудване, което пряко влияе върху опазването на околната среда
Индикатор 7 Индикатор 3: Внедрено оборудване, което подобрява условията на труд
Индикатор 8 Индикатор 4: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз