Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0008-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиция в оборудване за намаляване енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на ''3ММ СЛИВЕН'' АД
Бенефициент: ''3ММ СЛИВЕН'' АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 12.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда закупуване по Компонент 1 а) на специализирано оборудване за производство на стругови машини
Дейности: Дейност 1. Дейности по организация и управление на проекта
Дейност 2. Подготовка на документация за избор на изпълнители за доставка на оборудване
Дейност 3. Закупуване и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване
Дейност 4. Дейности по визуализация и публичност на получената безвъзмездна помощ
Дейност 5. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 125 971 BGN
Общ бюджет: 2 127 512 BGN
БФП: 1 063 756 BGN
Общо изплатени средства: 1 063 756 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 063 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 063 756 BGN
2015 0 BGN
1 063 756 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 904 193 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 904 193 BGN
2015 0 BGN
904 193 BGN
В т.ч. Национално финансиране 159 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 159 563 BGN
2015 0 BGN
159 563 BGN
Финансиране от бенефициента 1 125 971 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Намаляване енергоемкостта на промишлената система на „ЗММСливен“ АД
Индикатор 5 Индикатор 2: Намаление на себестойността на произвежданите машини
Индикатор 6 Индикатор 3: Повишаване качеството на точността и повишаване на гладкостта на лагерните отвори на скоростните кутии
Индикатор 7 Индикатор 4: Повишаване качеството на точността и повишаване на гладкостта на шпинделите на произважданите машини
Индикатор 8 Индикатор 5: Намаляване на отпадъчните продукти, като смазочни масла и охлаждащи течности
Индикатор 9 Индикатор 6: Изготвени материали за визуализация (Информационна табела, Стикери)
Индикатор 10 Индикатор 7 Междинен одит Одит на проекта
Индикатор 11 Индикатор 8 Заповед за сформиран екип на проекта
Индикатор 12 Индикатор 9 Документация за избор на изпълнители за доставка на оборудване
Индикатор 13 Индикатор 10: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой):
Индикатор 14 Индикатор 11: Ръст на продажбите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз