Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0009-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновация от Атиа ООД за ефективна видео файлова операционна система
Бенефициент: "АТИА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 29.05.2012
Начална дата: 20.07.2012
Дата на приключване: 20.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е разработването на технология за създаване на универсална видео файлова система. Тя изисква изцяло самостоятелен производствен цикъл, чието изграждане обуславя нуждата от допълнителните инвестиции, предвидени в проекта. За да реализира успешно идеята си, Атиа ООД планира наем на специализирано видео оборудване, сървърни конфигурации и дискови масиви. Те ще се използват за тестови и работни установки, с помощта на които ще се симулират различни ситуации, за да се осигури безпроблемното функциониране на продукта.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Разходи за възнаграждения
Дейност 2 Осъществяване на тръжна процедура и наем на оборудване
Дейност 3 Разработване на универсална видео файлова система
Дейност 4 Тестване на универсална видео файлова система
Дейност 5 Информационни дейности
Дейност 6 Отчитане
Разходи за амортизация на собствено оборудване
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на ПП
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 279 507 BGN
Общ бюджет: 367 752 BGN
БФП: 257 427 BGN
Общо изплатени средства: 257 427 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 257 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 179 761 BGN
2014 77 666 BGN
2015 0 BGN
257 427 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 218 813 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 152 797 BGN
2014 66 016 BGN
2015 0 BGN
218 813 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 964 BGN
2014 11 650 BGN
2015 0 BGN
38 614 BGN
Финансиране от бенефициента 119 789 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 2 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 3 Увеличаване на приходите от износ
Индикатор 4 Повишаване на приходите от продажби
Индикатор 5 Разширяване на клиентската мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз