Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0495-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на „ЗКУ” АД
Бенефициент: "Завод за каучукови уплътнители" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на „ЗКУ” АД
Дейности: Дейност 1 Организация за управление и отчетност на проекта
Дейност 2 Провеждане на процедура и сключване на договори с доставчиците
Дейност 3 Доставка на технологично оборудване
Дейност 4 Инсталиране и пускане в експлоатация
Дейност 5 Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Дейност 6 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 348 168 BGN
Общ бюджет: 553 631 BGN
БФП: 332 179 BGN
Общо изплатени средства: 332 179 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 332 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 332 179 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
332 179 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 282 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 282 352 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
282 352 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 827 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 827 BGN
Финансиране от бенефициента 232 112 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Проведена процедура „открит избор” за определяне на изпълнител
Индикатор 7 Доставени и въведени в експлоатация машини и оборудване
Индикатор 8 Изработени стикери и табели по проекта
Индикатор 9 Изработен одиторски доклад по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз