Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0144-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация и диверсификация в производството на „Доев” ЕООД
Бенефициент: "ДОЕВ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Съединение
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация и диверсификация в производството на „Доев” ЕООД
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 Избор на изпълнители за доставка на оборудване
Дейност 3 Доставка на оборудване
Дейност 4 Финализиране на проекта
Дейност 5 Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интегрити Консултинг" ООД
"Добрена" ЕООД
Содибул ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 749 BGN
Общ бюджет: 543 033 BGN
БФП: 380 123 BGN
Общо изплатени средства: 380 123 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 380 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 380 123 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
380 123 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 323 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 323 105 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
323 105 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 018 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 018 BGN
Финансиране от бенефициента 167 893 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)
Индикатор 7 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 8 Реализирани проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 9 Сформиран екип за изпълнение на проекта
Индикатор 10 Проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 11 Закупено ново технологично оборудване
Индикатор 12 Материали за визуализация на проекта
Индикатор 13 Изготвени финални отчети на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз