Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0235-C0001
Номер на проект: К-26-Г-4/25.06.2013
Наименование: Повишаване на конкурентните предимства на "Глория-2001" ООД чрез технологична модернизация
Бенефициент: „Глория-2001” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентните предимства на "Глория-2001" ООД чрез технологична модернизация
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - „Проектен старт”
Подготовка на Дейност 2 - „Инвестиции”
Изпълнение на Дейност 2 - „Инвестиции”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 – „Информация и публичност”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 - „Финализиране и финансов одит на проекта”
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Подготовка на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 954 BGN
Общ бюджет: 1 435 154 BGN
БФП: 999 872 BGN
Общо изплатени средства: 999 872 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 999 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 999 872 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
999 872 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 849 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 849 891 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
849 891 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 149 981 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 981 BGN
Финансиране от бенефициента 435 318 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)
Индикатор 8 Сформиран екип за изпълнение на проекта
Индикатор 9 Доставено ново технологично оборудване
Индикатор 10 Постоянна разяснителна табела
Индикатор 11 Изготвен технически и финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз