Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0360-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на машина за лазерно рязане в производството на „Подем Габрово” ЕООД
Бенефициент: "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Внедряване на машина за лазерно рязане в производството на „Подем Габрово” ЕООД
Дейности: Дейност 1 - Назначаване на екип за реализация на проекта
Дейност 2 - Избор на изпълнители/доставчици
Дейност 3 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машината
Дейност 4 – Цялостен одит на проекта
Дейност 5 Осъществяване дейностите по визуализация на проекта
Дейност 6 Консултантски услуги по изготвяне на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 454 860 BGN
Общ бюджет: 637 212 BGN
БФП: 446 048 BGN
Общо изплатени средства: 446 048 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 446 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 446 048 BGN
2015 0 BGN
446 048 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 379 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 379 141 BGN
2015 0 BGN
379 141 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 907 BGN
2015 0 BGN
66 907 BGN
Финансиране от бенефициента 194 940 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 4 въведени нови технологии и продукти.
Индикатор 5 Създаване на нови работни места (в т.ч. мъже и жени)
Индикатор 6 Нарастване производствения капацитет на предприятието.
Индикатор 7 Намаляване средната възраст на технологичното оборудване.
Индикатор 8 Намаляване себестойността на произвежданите продукти
Индикатор 9 Намаляване себестойността на произвежданите продукти.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз