Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0161-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Модернизация на производствения процес
Бенефициент: "РИКО СТИЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: „Модернизация на производствения процес”
Дейности: Дейност 1 - Организация и подготовка за изпълнението на проекта
Дейност 2 - Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на ДМА и ДНА
Дейност 3 - Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Дейност 4 - Избор на консултантска организация и изготвяне на маркетингова стратегия
Дейност 5 - Популяризиране и визуализация на проекта
Дейност 6 - Мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 7 - Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 178 400 BGN
Общ бюджет: 1 936 200 BGN
БФП: 1 161 720 BGN
Общо изплатени средства: 1 161 720 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 161 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 161 720 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 161 720 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 987 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 987 462 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
987 462 BGN
В т.ч. Национално финансиране 174 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 174 258 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
174 258 BGN
Финансиране от бенефициента 785 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 нови технологии.
Индикатор 7 нови продукти.
Индикатор 8 Проведени тръжни процедури – открит избор
Индикатор 9 Закупени по проекта машини и съоръжения.
Индикатор 10 Закупени и инсталирани по проекта софтуерни приложения
Индикатор 11 Проведени процедури – събиране на поне 3 оферти
Индикатор 12 Изготвена маркетингова стратегия.
Индикатор 13 Поставени визуализиращи табели и стикери по проекта
Индикатор 14 Доклад на независим одитор за проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз