Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0396-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на "ММ Механикс"ООД
Бенефициент: "ММ МЕХАНИКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на ММ Механикс ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Подготовка и изпълнение на Сформиране на екип за изпълнение на проекта
Подготовка и изпълнение на Провеждане на процедури за определяне на доставчици
Подготовка и изпълнение на Доставка на предвиденото за закупуване оборудване
Подготовка и изпълнение на Визуализация
Подготовка и изпълнение на Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 731 848 BGN
Общ бюджет: 1 090 449 BGN
БФП: 654 269 BGN
Общо изплатени средства: 654 269 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 654 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 654 269 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
654 269 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 556 129 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 556 129 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
556 129 BGN
В т.ч. Национално финансиране 98 140 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 98 140 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 140 BGN
Финансиране от бенефициента 487 899 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 9 Доставено и инсталирано оборудване по проекта
Индикатор 10 Намаляване процента на рекламациите от клиенти (% от поръчките на клиенти)
Индикатор 11 повишаване на рентабилността на фирмата, следствие от намаляване на себестойността на продукцията.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз