Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0474-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на "Йорг 2915" ООД
Бенефициент: "ЙОРГ 2915" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкуренто-способността на Йорг 2915 ООД
Дейности: Дейност 1. 1. Съставяне на екип по проекта
Дейност 1. 2. Разработване на тръжна документация
Дейност 2. Провеждане на тръжна процедура
Дейност 3. Доставка на оборудване
4.1 Пазарно проучване: Избор на подизпълнител
4.2 Осъществяване на пазарно проучване
5. Информационни дейности
6. Одит и отчитане
Дейност7. Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РИПОРТ.БГ" АД
"АТИА ПРИНТ" ООД
Одит Консулт М ООД
Лонати АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 362 400 BGN
Общ бюджет: 602 701 BGN
БФП: 361 620 BGN
Общо изплатени средства: 361 620 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 361 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 361 620 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
361 620 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 307 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 307 377 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
307 377 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 243 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 243 BGN
Финансиране от бенефициента 241 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 въведени нови технологии
Индикатор 8 реализирани инвестиционни проекти.
Индикатор 9 намаляване на общите разходи
Индикатор 10 намаляване бракувана продукция
Индикатор 11 намаляване енергоемкоста нна производството
Индикатор 12 намаляване на производственото време за плетене на чорапи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз