Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0528-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Модерно и ефективно производство за конкурентоспособност на международния пазар
Бенефициент: "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Тунджа
Описание
Описание на проекта: Модерно и ефективно производство за конкурентоспособност на международния пазар
Дейности: Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на доставчици на производствено оборудване за сектор металообработване и специализиран софтуер
Дейност 2: Доставка и внедряване на специализиран софтуер тип дизайнерска система за мебелно
Дейност 3: Доставка и инсталиране на производствено оборудване за сектор металообработване
Дейност 4: Одит на проекта
Дейност 5: Визуализация на проекта
Разходи за изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД
„Байер-БГ” ЕООД
"ГМК" ООД
ИМОС АГ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 454 374 BGN
Общ бюджет: 709 075 BGN
БФП: 425 445 BGN
Общо изплатени средства: 425 445 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 425 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 425 445 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
425 445 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 361 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 361 628 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
361 628 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 817 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 817 BGN
Финансиране от бенефициента 302 916 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Проведена процедура за избор на доставчици на производствено оборудване и специализиран софтуер
Индикатор 7 Доставен и внедрен специализиран софтуер тип дизайнерска система за мебелно производство с възможност за управление на производствения процес
Индикатор 8 Доставено и инсталирано ново производствено оборудване, в т.ч. - тръбоогъваща машина; - профилоогъваща машина; - машина за роботизирано заваряване на детайли за тръбна мебел;
Индикатор 9 Избран одитор на проекта, извършен одит и подготвен одиторски доклад
Индикатор 10 Спазени изисквания за визуализация на проекта, в това число: - Изработени и поставени стикери на закупените ДМА – 3 бр.; - Изработена и поставена постоянна обозначителна табела – 1 бр.; - Публикувана информация в сайта на компанията- 1 бр.;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз