Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0348-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на „Милара Интернешънъл” ООД чрез закупуване на нови високопроизводителни машини
Бенефициент: "Милара Интернешънъл"ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: „Технологична модернизация на „Милара Интернешънъл” ООД чрез закупуване на нови високопроизводителни машини”
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Тръжни процедури за избор на доставчици
Изпълнение на Дейност 1 Тръжни процедури за избор на доставчици
Подготовка на Дейност 2 Доставка на хоризонтален обработващ център, струго-фрезови обработващ център – 2 броя, обработващ център с ЦПУ
Изпълнение на Дейност 3 Доставка на хоризонтален обработващ център, струго-фрезови обработващ център – 2 броя, обработващ център с ЦПУ
Подготовка на Дейност 3 Визуализация
Изпълнение на Дейност 3 Визуализация
Подготовка на Дейност 4 Одит
Изпълнение на Дейност 4 Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ГАНКОМ ПРИНТ
Yamazaki Mazak Central Europe s.r.l.
Перфект одит ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 828 179 BGN
Общ бюджет: 3 038 873 BGN
БФП: 1 823 324 BGN
Общо изплатени средства: 1 823 301 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 823 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 360 836 BGN
2013 1 462 465 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 823 301 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 549 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 306 710 BGN
2013 1 243 095 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 549 806 BGN
В т.ч. Национално финансиране 273 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 54 125 BGN
2013 219 370 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
273 495 BGN
Финансиране от бенефициента 1 218 786 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 9 Подписани договори за доставка на стоки и услуги
Индикатор 10 Доставени машини
Индикатор 11 Информационна табела
Индикатор 12 Постоянна табела
Индикатор 13 Рекламни стикери
Индикатор 14 Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз