Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0159-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособонстта на „Шоко тим” ООД, чрез въвеждане на високо производителни машини и стратиране на иновативно производство
Бенефициент: "Шоко Тим" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособонстта на „Шоко Тим” ООД, чрез въвеждане на високо производителни машини и стартиране на иновативно производство
Дейности: Дейност 1 Избор на изпълнители
Дейност 2 Доставка и внедряване на избраните машини
Дейност 3 Визуализация
Дейност 4 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 047 179 BGN
Общ бюджет: 1 743 371 BGN
БФП: 1 046 023 BGN
Общо изплатени средства: 1 046 021 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 046 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 209 436 BGN
2014 836 585 BGN
2015 0 BGN
1 046 021 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 889 119 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 178 021 BGN
2014 711 097 BGN
2015 0 BGN
889 118 BGN
В т.ч. Национално финансиране 156 903 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 415 BGN
2014 125 488 BGN
2015 0 BGN
156 903 BGN
Финансиране от бенефициента 698 120 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 нови технологии
Индикатор 8 нови продукти
Индикатор 9 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 10 Проведени тръжни процедури
Индикатор 11 Въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 12 Сключени договори с изпълнители
Индикатор 13 Монтирана информационна табела и поставени информационни стикери
Индикатор 14 Изготвен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз