Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0071-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Конкурентоспособност чрез инвестиции в технологична модернизация във фирма ЕТ "Лазур - И.Д.К. - Дичо Кунев"
Бенефициент: "Лазур - И.Д.К. - Дичо Кунев"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се повиши конкурентоспособността и да оптимизира производителността на ЕТ „ЛАЗУР-И.Д.К.-ДИЧО КУНЕВ” чрез инвестиции в модернизиране и обновление на производственото оборудване.
Дейности: Дейност 1 - Управление на проекта
Дейност 2 - Избор на доставчик/ци за ДМА (машини и оборудване)
Дейност 3- Закупуване, доставка, монтаж и експлоатационни проби на предвидите по проекта ДМА (машини и оборудване)
Дейност 4 - Публичност и информация
Дейност 5 - Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 310 821 BGN
Общ бюджет: 520 675 BGN
БФП: 310 343 BGN
Общо изплатени средства: 310 343 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 310 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 310 343 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
310 343 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 263 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 263 792 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
263 792 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 552 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 552 BGN
Финансиране от бенефициента 210 656 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой) - технологии
Индикатор 8 Въведени нови технологии / продукти (общ брой) - продукти
Индикатор 9 Доставено ново оборудване
Индикатор 10 Проведена тръжна процедура
Индикатор 11 Изработена информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз