Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0245-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Конкурентни възможности за СД „ХИК-91 Пацев и сие“
Бенефициент: "ХИК-91 - ПАЦЕВ С-ИЕ" СД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Садово
Описание
Описание на проекта: Конкурентни възможности за СД „ХИК-91 Пацев и сие“
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Проектен старт
Подготовка на Дейност 2 Инвестиции - Избор на изпълнител за доставка на ободуване
Изпълнение на Дейност 2 Инвестиции – доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Финансов одит на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 999 900 BGN
Общ бюджет: 3 333 005 BGN
БФП: 1 999 802 BGN
Общо изплатени средства: 1 999 802 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 999 802 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 524 392 BGN
2014 1 475 410 BGN
2015 0 BGN
1 999 802 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 699 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 445 733 BGN
2014 1 254 099 BGN
2015 0 BGN
1 699 832 BGN
В т.ч. Национално финансиране 299 970 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 78 659 BGN
2014 221 312 BGN
2015 0 BGN
299 970 BGN
Финансиране от бенефициента 1 333 268 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Членове на екипа за реализация на проекта
Индикатор 9 Доставено ново технологично оборудване
Индикатор 10 Проведено обучение за работа с оборудването
Индикатор 11 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 12 Информационна табела
Индикатор 13 Публикация.
Индикатор 14 Изготвен финален технически и финансов доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз