Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0501-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на "МЕГА СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД
Бенефициент: "МЕГА СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на "МЕГА СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД
Дейности: Дейност1, „Определяне на ръководител проект и асистент по проекта”
Дейност 2, „Подготовка на тръжно досие и съпътстваща документация”
Дейност 3, „Провеждане на търг за избор на доставчик/ци на оборудването, избор на доставчик/ци и подписване на договори.”
Дейност 4, „Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото за доставка оборудване”
Изпълнение Дейност 4, „Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото за доставка оборудване”
Дейност 5, „Изпълнение”
Дейност 6, „Мониторинг и цялостна комуникация”
Дейност 7, „Финансово отчитане на дейностите по проекта”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ВИСЛА ЕООД
"СофтКонсултГруп" ООД
"АРАГОРН" ООД
Лонати АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 710 519 BGN
Общ бюджет: 1 014 072 BGN
БФП: 709 850 BGN
Общо изплатени средства: 709 835 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 709 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 709 835 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
709 835 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 603 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 603 359 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
603 359 BGN
В т.ч. Национално финансиране 106 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 106 475 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 475 BGN
Финансиране от бенефициента 304 508 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Извършено проучване на нуждите на дружеството спрямо възможностите на пазара на оборудване/услуги
Индикатор 7 Изготвени документи за провеждане на тръжни процедури за избор на доставчик на оборудването или системата за управление на качеството; 2. Проведена оценка на кандидатите; 3.Подписани договори за доставка.
Индикатор 8 Подготвени окончателни отчети по проекта
Индикатор 9 Въведни нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз